Skip to content

Uszkodzony
pojazd - Wykupy

ODZYSKAJ PIENIADZEZA USZKODZONY POJAZD

Uzyskaj z nami odszkodowanie za szkodę na pojeździe lub sprzedaj nam swoją szkodę, a my wypłacimy Ci kwotę większą niż ubezpieczyciel.

01Odszkodowanie

Jeżeli w wypadku z winy innego sprawcy Twój pojazd uległ uszkodzeniu to należy Ci się adekwatny zwrot szkody do poniesionych strat materialnych. W Kancelaria NiK wiemy jak z tym sobie poradzić.

02Wykup szkody

Jeżeli nie chcesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a jedynie odzyskać jak najwięcej pieniędzy to skontaktuj się z nami, a my wycenimy Ci wykup szkody.

Formularz kontaktowy

Potrzebujesz pomocy lub bezpłatnej analizy Twojej sprawy? 
Napisz do nas już teraz poprzez formularz kontaktowy.

Wstęp

W życiu kierowcy niespodziewane zdarzenia mogą przytrafić się w najmniej oczekiwanym momencie, pozostawiając za sobą uszkodzony samochód. W takich sytuacjach, odszkodowanie za uszkodzony pojazd może stanowić kluczową pomoc finansową. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu – od definicji odszkodowania po rodzaje, przykłady, a także praktyczne techniki składania pozwów w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania.

Co to odszkodowanie za uszkodzony samochód

Odszkodowanie za uszkodzony samochód to forma rekompensaty finansowej udzielanej przez ubezpieczyciela lub osobę odpowiedzialną za szkodę, w związku z uszkodzeniem pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub innego zdarzenia losowego.

Definicja odszkodowania

Definicja odszkodowania obejmuje świadczenie pieniężne lub inne formy rekompensaty, które mają na celu naprawienie szkód, jakie poniosła osoba lub mienie w wyniku zdarzenia, za które odpowiada inna strona.

Odszkodowanie za uszkodzony samochód – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów odszkodowania za uszkodzony samochód, m.in.:

 1. Odszkodowanie AC (Auto-Casco): Pokrywa szkody wynikłe z różnych zdarzeń, w tym kolizji, kradzieży czy uszkodzenia spowodowane przez elementy atmosferyczne.
 2. Odszkodowanie OC (Odpowiedzialności Cywilnej): Odpowiada za szkody wyrządzone innym pojazdom lub osobom w wyniku udziału w wypadku.
 3. Odszkodowanie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków): Pokrywa koszty leczenia i odszkodowania za trwałe uszczerbki na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszkodzony samochód– przykłady

Przykłady odszkodowania za uszkodzony samochód obejmują:

 1. Kolizję drogową: Odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu w wyniku zderzenia z innym samochodem.
 2. Kradzież: Rekompensata za utratę samochodu w wyniku kradzieży.
 3. Zdarzenia losowe: Odszkodowanie za uszkodzenia spowodowane przez warunki atmosferyczne, np. grad czy powódź.

Wady i zalety

Odszkodowanie za uszkodzony samochód ma swoje wady i zalety, takie jak:

 • Zalety: Finansowe zabezpieczenie po nieprzewidzianych zdarzeniach, naprawa pojazdu bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów.
 • Wady: Możliwość wzrostu składki ubezpieczenia po zgłoszeniu roszczenia.

Jak można złożyć wniosek o odszkodowanie za zniszczony samochód

Złożenie wniosku o odszkodowanie za uszkodzony samochód wymaga kilku kroków, m.in.:

 1. Zgłoszenie szkody: Natychmiastowe powiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie.
 2. Zbieranie dokumentacji: Gromadzenie dokumentów potwierdzających szkodę, takich jak protokół policyjny, zdjęcia, świadkowie.
 3. Wypełnienie wniosku: Precyzyjne wypełnienie formularza wniosku o odszkodowanie.

Co powinien zawierać wniosek

Skuteczny wniosek o odszkodowanie za uszkodzony samochód powinien zawierać:

 • Dokładny opis zdarzenia: Chronologiczne przedstawienie przebiegu wypadku lub szkody.
 • Dane o pojazdzie: Informacje identyfikacyjne, numer rejestracyjny.
 • Zgromadzone dowody: Zdjęcia, protokoły, świadectwa świadków.

Jak działa odszkodowanie za uszkodzony samochód

Odszkodowanie za uszkodzony samochód działa poprzez proces rozpatrywania zgłoszenia przez ubezpieczyciela. Po zgłoszeniu, firma ubezpieczeniowa dokonuje oceny szkody, a następnie podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowania.

Narzędzia firma do wywalczania odszkodowania za uszkodzony samochód

Firmy specjalizujące się w dochodzeniu odszkodowań posługują się różnymi narzędziami, takimi jak:

 1. Eksperci ds. szkód: Specjaliści, którzy oceniają koszty naprawy lub wartość rynkową pojazdu.
 2. Prawnicy ds. ubezpieczeń: Specjaliści w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, którzy wspierają klienta w procesie roszczeń.

Techniki składania pozwów o odszkodowanie

Składanie pozwów o odszkodowanie wymaga zastosowania różnych technik, takich jak:

 1. Dokładna analiza polisy: Staranność w zrozumieniu warunków umowy ubezpieczeniowej.
 2. Negocjacje z ubezpieczycielem: Staranne negocjacje w celu uzyskania jak najkorzystniejszej oferty.
 3. Korzystanie z pomocy profesjonalistów: Współpraca z prawnikami specjalizującymi się w dziedzinie roszczeń odszkodowawczych.

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji drogowej, która została spowodowana przez innego kierowcę i twój samochód poniósł zniszczenia możesz zdecydowanie ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony pojazd.

Jest to szkoda rzeczowa inaczej zwana szkoda majątkowa i dochodzi do niej w sytuacji, gdy tracimy posiadane dobra materialne bądź zostają one uszkodzone albo ulegają zniszczeniu.
Osoby, które występują o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia mają prawo domagać się pieniędzy za szkody rzeczowe.

Zostałeś poszkodowany w zdarzeniu drogowym to przysługuję Ci odszkodowanie z OC sprawcy, a wynika to z art.34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

I co do tego nie ma wątpliwości choć większość kierowców nie posiada konkretnej wiedzy na temat numerów artykułów to wszyscy zdecydowanie zdają sobie sprawę, że chroni ich polisa osoby, która spowodowała wypadek.

Odszkodowanie to nie jedyne świadczenie, o które może starać się poszkodowany.
Są to koszty parkowania uszkodzonego pojazdu, koszty holowania, utrata wartości handlowej i koszty wynajmu auta zastępczego.

Pamiętaj, że masz prawo naprawić pojazd w autoryzowanym warsztacie naprawczym przy użyciu nowych i oryginalnych części z logo producenta.
Zakład ubezpieczeniowy nie może dokonać tak zwanej amortyzacji części.
W czasie naprawy według zasad masz prawo skorzystać z pojazdu zastępczego, za który zapłaci ubezpieczyciel sprawcy za uszkodzony samochód.
Pamiętaj, nie masz obowiązku szukać zakładu naprawczego albo wypożyczalni pojazdów zastępczych, które oferują swoje usługi jak najtaniej. Co ważne wcale nie musisz, również korzystać z podanej oferty ubezpieczyciela w tym zakresie.
Jeśli posiadasz faktury VAT za naprawę oraz najem ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu pełnych kosztów.
Ważne jest też, że nie masz obowiązku naprawiać uszkodzonego pojazdu, bo i tak należy Ci się odszkodowanie.
Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej musi dokonać oględzin auta i wycenić koszty, które doprowadzą go do stanu sprzed szkody. Jeżeli zaniżą Ci należne odszkodowanie masz prawo wystąpić do sądu i jak najbardziej żądać jego dopłaty. Oprócz odszkodowania od uszkodzenia pojazdu podczas wypadku drogowego może być kilka innych sytuacji, w których jako poszkodowany możesz się starać.

Jednym z nich jest działanie żywiołów, które mogą spotkać nasz samochód np. podczas gradobicia czy uderzenie pioruna wówczas można się tutaj ratować tylko polisą AC, ale są wyjątki i jednak istnieją przypadki, gdzie możemy walczyć o odszkodowanie z czyjegoś OC.

Winnym uszkodzenia naszego pojazdu może być właściciel bądź zarządca nieruchomości, gdy żywioł zadziała na obiekt, a następnie uszkodzi auto.


W takim przypadku możemy starać się o odszkodowanie z polisy OC zarządcy terenu.
Innym winnym za uszkodzenie pojazdu może być zarządca drogi w sytuacji, gdy nie jest ona dobrze oświetlona, źle oznakowana, źle zaprojektowana albo jest dziurawa i źle utrzymana.
Jeżeli z ich strony albo ze strony ubezpieczyciela nastąpi odmowa pozostaje nam skierowanie sprawy na drogę sądową.

Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii, która z takimi sprawami miała wiele razy do czynienia i z łatwością wygra dla poszkodowanego należne mu pieniądze za uszkodzony samochód.


Jeśli chcesz by roszczenie przyniosło oczekiwany skutek musisz je precyzyjnie udokumentować. Im bardziej dokładnie jest to zrobione, tym większa szansa na odszkodowanie.
Do skomplementowania w całości dokumentów przydadzą się zeznania świadków, notatka policji albo straży miejskiej, które w trakcie owego zdarzenia interweniowały, zapis wideo z kamerki w samochodzie albo wideorejestratora znajdującego się w pobliżu oraz wszystkie rachunki związane z naprawą pojazdu.


Następnie należy ustalić od kogo tak właściwie będziemy domagać się pieniędzy. W przypadku zawalenia się drzewa znajdującego się na osiedlu na samochód będzie to w spółdzielnia mieszkaniowa, w przypadku spadającego lodu z budynku będzie to jego zarządca, a co do drogi albo zarząd dróg wojewódzkich albo zarząd powiatu itp.


Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kosztorysy naprawy, a z naszych obserwacji wynika, że aż 95% sporządzonych kosztorysów jest zaniżane w większym bądź mniejszym stopniu.


Ze względu na to, że nasza kancelaria składa się z profesjonalnych ludzi z dużym doświadczeniem zebranym przez wiele lat jesteśmy w stanie wykryć wady w przedstawionym przez zakład ubezpieczeniowy rozliczeniu.
Jeśli nie masz ochoty na walkę w sądzie jesteśmy gotowi na wykupienie szkody pojazdu.
Jest to szybkie, proste i komfortowe rozwiązanie dla klienta ze względu na to, że to nasza kancelaria ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty dochodzenia roszczeń, a dopłata do uzyskanych wcześniej pieniędzy z ubezpieczenia pojawia się u klienta w przeciągu kilu dni.

Zakończenie i podsumowanie

Odszkodowanie za uszkodzony samochód stanowi ważny element wsparcia finansowego w przypadku niefortunnych zdarzeń drogowych. Zrozumienie procesu składania roszczeń, rodzajów odszkodowań, a także korzystanie z narzędzi i technik składania pozwów może znacząco ułatwić kierowcom odzyskiwanie strat po szkodach. Pamiętajmy, że świadome korzystanie z ubezpieczeń może znacząco wpłynąć na efektywność procesu dochodzenia odszkodowań.